Chính sách bảo mật

- Điện Máy Nhập Khẩu lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ trong thời gian 1 năm. Mục đích việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng là nhằm quản lý đơn hàng trong nội bộ, giúp cho việc giải quyết nhu cầu của khách hàng được thuận lợi hơn và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó. 

- Điện Máy Nhập Khẩu cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của họ.

- Điện Máy Nhập Khẩu sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.